Cystadlaethau’r Diwydiant

Os ydych chi’n fusnes bach, canolig neu fawr, neu’n sefydliad academaidd, sydd â syniad/ateb sy’n gallu ein helpu ni gyda’n cystadlaethau agored, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Gallwn ni eich helpu chi i gael gafael ar arbenigedd ym maes iechyd i ddatblygu ateb sydd er budd i bawb. Mae 100% o gyllid SBRI yn mynd i chi fel busnes ac chi sy’n eiddo ar yr eiddo deallusol. 

Os hoffech weld ein cystadleuthau agored a chyflwyno cais, ewch drwy ein Porth Simply Do.

I fod y cyntaf i glywed am gystadlaethau newydd, gallwch ymuno â’n rhestr bostio drwy lenwi’r blwch isod.

Briffiau am y Gystadleuaeth Weithredol (2)

Gweld yr holl gystadlaethau