Heriau’r Sector Cyhoeddus

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Cam cyntaf SBRI yw trafod y problemau a’r heriau rydych chi a defnyddwyr eich gwasanaeth yn eu hwynebu.

Drwy lenwi’r blwch isod gallwn ddechrau gweithio gyda chi i ganfod eich problemau a’u troi’n her SBRI. Wrth feddwl am eich heriau, mae’n bwysig canolbwyntio ar y broblem, nid yr ateb. Holl hanfod SBRI yw canfod y broblem, nid yr ateb, a gadael i fusnesau wneud y rhan hon i ni.

Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhannu â ni yn cael ei thrin yn sensitif ac yn gyfrinachol.

Rydym wedi cynhyrchu fideo byr isod sy’n rhoi amlinelliad byr ar sut mae SBRI yn gweithio a’r buddion i’ch sefydliad.

Dywedwch wrthym ni am yr heriau rydych chi a defnyddwyr eich gwasanaeth yn eu hwynebu drwy lenwiír ffurflen ymholiadau byr isod.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cymryd rhan neu siarad ‚ ni am wasanaethauír Ganolfan, cysylltwch ‚ ni. Gallwn wneud pethau gwych drwy weithio gydaín gilydd.