Heriau’r Sector Cyhoeddus

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Cam cyntaf SBRI yw trafod y problemau a’r heriau rydych chi a defnyddwyr eich gwasanaeth yn eu hwynebu.

Drwy lenwi’r blwch isod gallwn ddechrau gweithio gyda chi i ganfod eich problemau a’u troi’n her SBRI. Wrth feddwl am eich heriau, mae’n bwysig canolbwyntio ar y broblem, nid yr ateb. Holl hanfod SBRI yw canfod y broblem, nid yr ateb, a gadael i fusnesau wneud y rhan hon i ni.

Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhannu â ni yn cael ei thrin yn sensitif ac yn gyfrinachol.

Dywedwch wrthym ni am yr heriau rydych chi a defnyddwyr eich gwasanaeth yn eu hwynebu drwy lenwiír ffurflen ymholiadau byr isod.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cymryd rhan neu siarad ‚ ni am wasanaethauír Ganolfan, cysylltwch ‚ ni. Gallwn wneud pethau gwych drwy weithio gydaín gilydd.