Pwy ydyn ni

Cyfeiriad ein gwefan: https://sbriwales.co.uk.

Y data personol rydyn ni’n ei gasglu a pham

Y Cyfryngau

Os byddwch yn llwytho lluniau i fyny i’r wefan, dylech osgoi llwytho lluniau sydd â data’r lleoliad wedi’i blannu ynddyn nhw (EXIF GPS). Gall ymwelwyr y wefan lwytho i lawr ac echdynnu unrhyw ddata lleoliad o luniau ar y wefan.

Ffurflenni contract

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan, gallwch ddewis cadw eich enw, eich cyfeiriad e-bost a’r wefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Os byddwch yn ymweld â’n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i bennu a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac mae’n cael ei waredu wrth i chi gau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn gosod sawl cwci i gadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau dangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi’n para am ddau ddiwrnod ac mae cwcis ar gyfer opsiynau sgrin yn para blwyddyn. Os byddwch yn dewis “Cofiwch fi”, bydd eich manylion mewngofnodi’n parhau am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi’n cael eu dileu.

Os byddwch yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol, bydd ond yn dangos ID post yr erthygl rydych newydd ei golygu. Bydd yn dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi’i blannu o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys delweddau wedi’u plannu (ee fideos, lluniau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys sydd wedi’i blannu o wefannau eraill yn ymddwyn yn union yr un fath â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn plannu system ychwanegol i dracio trydydd parti, ac yn monitro sut rydych yn rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i blannu, gan gynnwys tracio sut rydych yn rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i blannu os oes gennych gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Dadansoddeg

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu eich data

Pa mor hir ydyn ni’n cadw eich data personol?

Os byddwch yn gadael sylw, bydd y sylw a’i fetaddata’n cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu cydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn lle eu cadw mewn ciw safoni.

Ar gyfer defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os oes rhai), rydyn ni hefyd yn storio’r wybodaeth bersonol maen nhw’n ei rhoi yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu neu ddileu ei gwybodaeth bersonol unrhyw bryd (ond ni all newid ei enw defnyddiwr). Mae gweinyddwyr gwefannau hefyd yn gallu gweld a golygu’r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data?

Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, gallwch wneud cais am ffeil o’r data personol sydd gennym ni amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata rydych chi wedi’i roi i ni. Hefyd, gallwch ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae’n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

I ble rydyn ni’n anfon eich data?

Efallai y bydd sylwadau ymwelwyr yn cael eu gwirio drwy wasanaeth canfod sbam awtomatig.

Eich gwybodaeth cyswllt

Gwybodaeth ychwanegol

Sut rydyn ni’n diogelu eich data?

Pa weithdrefnau torri data sydd gennym ni ar waith?

Gan ba drydydd partïon ydyn ni’n derbyn data?

Pa benderfyniadau awtomatig a/neu broffilio ydyn ni’n eu gwneud gyda data defnyddwyr?

Gofynion datgelu rheoleiddiol y diwydiant