Sut allwn ni wella’r ergonomeg ar gyfer Llawfeddygon Clust, Trwyn a Gwddf wrth berfformio Llawfeddygaeth Clust Endosgopig?

Cefndir yr Her 

Mae llawdriniaeth ar y glust wedi’i chyflawni gan ddefnyddio microsgop llawdriniaeth ers y 1950au, ond mae gwelliannau mewn technoleg endosgop a fideo wedi gwneud Llawfeddygaeth Clust Endosgopig (EES) yn ddewis ymarferol arall.  Mae endosgop clust ar gyfer EES yn galluogi meddygon i gyflawni llawdriniaethau cymhleth ar y strwythurau bach, cain yn y glust ganol. Mae’r dull hwn yn llai ymledol na’r ffordd draddodiadol o berfformio llawdriniaeth glust, sef gwneud toriad y tu ôl i’r glust. Yna mae’r meddyg yn defnyddio endosgop syth i weld i mewn i’r glust.

Mae triniaethau EES yn para ar gyfartaledd am 60 i 90 munud, ond gallant fod mor hir â 180 munud. Mae’r cyfnodau hir hyn o ddal yr endosgop i fyny, wrth berfformio symudiadau manwl iawn, rheoledig gyda’r offerynnau o fewn organ fach iawn, yn achosi straen cyhyrysgerbydol sylweddol. Mae’n bosibl bod y cyflyrau hyn, sy’n benodol i EES, yn gysylltiedig â’r lefelau uwch o Anhwylderau Cyhyrysgerbydol (MSDs) mewn llawfeddygon otolegol.

Gallai lleihau’r llwyth cyhyrysgerbydol trwy arferion gwaith gwell leihau’r amser a gymerir ar gyfer llawdriniaeth, lleihau lefelau MSDs a salwch cysylltiedig ymhlith staff, a thrwy hynny wella llif gwaith. Gallant hefyd gynyddu nifer y llawdriniaethau posibl a lleihau’r amser o dan anesthesia i gleifion.

 

Manylion yr Her

Rydym yn bwriadu nodi, datblygu a dangos atebion arloesol sy’n barod i’r farchnad bron, a allai:

 • Gwella ergonomeg i lawfeddygon gan sicrhau cydraddoldeb a manteision i bawb;
 • Gwella ergonomeg ar gyfer llawfeddygon llaw dde a chwith ill dau, wrth berfformio llawdriniaeth;
 • Lleihau’r amser a dreulir yn dal endosgop heb ei gynnal yn ystod EES;
 • Lleihau amseroedd llawdriniaeth;
 • Lleihau MSDs mewn llawfeddygon ENT;
 • Lleihau salwch llawfeddygon ENT;
 • Gwella lefelau anghysur hunan-gofnodedig llawfeddygon ENT ar ôl perfformio EES;
 • Bodloni safonau atal heintiau; a
 • Darparu ateb cost effeithiol a chynaliadwy.

 

Allan o Sgôp

 • Amnewid offer endosgop cyfredol neu welyau theatr;
 • Datrysiad untro.

Mae angen syniadau arnom y gellir eu datblygu a’u profi’n gyflym gyda’r potensial i gael eu graddio a’u defnyddio ledled y DU dros y misoedd nesaf, rhestrir dyddiadau allweddol isod:

Gweithgaredd Cam 1Dyddiadau Allweddol **yn amodol ar newid**
Dyddiad Agor – Cam 118/11/2022
Digwyddiad briffio30/11/2022
Dyddiad Cau12:00 14/12/2022
Cyfarfod a Chyfarch gyda Chyflenwyrwythnos yn dechrau 19/12/2022
Hysbysu ymgeiswyrwythnos yn dechrau 19/12/2022
Contractau Cam 1 wedi’u dyfarnuwythnos yn dechrau 19/12/2022
YmatebYn gynnar ym mis Ionawr 2023
Prosiectau’n CychwynYn gynnar ym mis Ionawr 2023
Prosiect wedi’i gwblhau31/03/2023

**Sylwer, y gall dyddiadau newid**

 

Strwythur cyfnodau her

Cam 1: Datblygu a phrofi – Rydym yn bwriadu ariannu hyd at 5 prosiect gwerth hyd at £20,000 (gan gynnwys TAW) yr un ar gyfer Cam 1.

Noder y byddai unrhyw fabwysiadu a gweithredu datrysiad o’r gystadleuaeth hon yn destun ymarfer caffael cystadleuol, ar wahân o bosibl. Nid yw’r gystadleuaeth hon yn cwmpasu prynu unrhyw ateb er y gallwn ddewis ymchwilio ac archwilio llwybrau caffael arloesol fel rhan o’r her hon.

Gall cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y gystadleuaeth newid. Mae gan y cyllidwyr yr hawl i:

 • addasu’r dyraniad cyllid dros dro; a
 • defnyddio dull ‘portffolio’.

 

Digwyddiad Briffio

Dilynwch y ddolen isod a chofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y Digwyddiad Briffio rhithwir a gynhelir ar 30/11/2022:

 

SBRI Health Programme 2022-2024 – Briefing Event

 

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth hon, ewch i: Simply Do

Am unrhyw ymholiadau am y gystadleuaeth hon e-bostiwch: SBRI.COE@wales.nhs.uk

 

Mae’r gystadleuaeth hon wedi dod i ben.