Trawsnewid Gwasanaethau i Gleifion Allanol

Mae’r Canolfan Rhagoriaeth SBRI yn ceisio ymgeision i fynd i’r afael ar y her o Drawsnewid y Claf Allanol.

Mae’r gystadleuaeth hon wedi dod i ben.

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, i weithio a Sefydliadau yn y Sector Cyhoeddus i nodi a datrys heriau/anghenion heb eu diwallu ym maes iechyd. Mae hwn i wneud drwy gynnal cystadlaethau, gan wahodd y Diwydiant i weithio gyda ni i ddatblygu atebion arloesol a chyffrous i wella iechyd a llesiant y rheini sy’n byw yng Nghymru.

Mae’r Canolfan Rhagoriaeth SBRI yn ceisio ymgeision i fynd i’r afael ar y her o Drawsnewid y Claf Allanol.

I gymhorthi’r trawsnewid at mwy o ofal cychwynnol ac yn y gymuned, hefyd a modelau gofal cymorth-digidol, mae ymofyniad am Arloesiadau i gymhorthi’r tair maes allweddol yn y strategaeth:

Thema 1: Rheolaeth o’r cyflyrau sy’n ymofyn nifer o brofion i naill ai penderfyniad i gyfeirio/trin neu fel rhan o lwybr arsylwi salwch.

Thema 2: Cyfathrebiad digidol rhwng y claf a’r clinigwr.

Thema 3: Adolygi’r delweddau/samplau.

Gwahoddwyd y Ganolfan Rhagoriaeth SBRI darpar Cynigyddion Prosiect i gofrestri a chymerid rhan mewn digwyddiad briffio i ddiweddaru ac i helpu i gynnig Cynigion Prosiect arloesol o safon rhagorol.