Enillwyr Gwobr Dewi Sant

Enillwyr Gwobr Dewi Sant

Ynghyd â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, mae Canolfan Ragoriaeth SBRI wedi ennill gwobr genedlaethol barchus am y gwaith sydd wedi ei wneud ar y prosiect glanweithdra cyflym. Cyflwynwyd y wobr am Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Seremoni Wobrwyo Dewi Sant 2021 gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, mewn seremoni ar-lein ar 24 Mawrth a dywedodd “Er

Rydym wedi cael ein henwebu am Wobr Dewi Sant!

Mae SBRI a WAST wedi cael eu henwebu am wobr genedlaethol arobryn am eu gwaith ar y Prosiect Diheintio Cyflym. Rydym yn hynod falch o rannu’r newyddion ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ynghyd â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am wobr Dewi Sant yng nghategori Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg am y gwaith a wnaed ar

Diweddariad Her Masg Wyneb

Mae’r Ganolfan SBRI wedi cael ymateb arbennig i’n Her Masg Wyneb. Mae’r ceisiadau wir wedi tynnu sylw at natur arloesol a newidiol busnes a’r byd academaidd yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Mae’r her eisiau gwella ffit masgiau, i’r holl siapiau a meintiau wyneb gwahanol ein staff clinigol, gan obeithio gwella’r profiad i gleifion a

Diweddariad Her Bywydau Gwell

Lansiodd Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Ragoriaeth SBRI a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yr Her Bywydau Gwell, Agosach at y Cartref ym mis Tachwedd 2021, gyda chyfanswm o £250k o gyllid ar gael. Roedd yn alwad i Fusnesau a’r Byd Academaidd yn gofyn iddynt am ddatrysiad i helpu i ddatblygu datrysiadau arloesol ar gyfer busnes, cymunedau