Newyddion a Digwyddiadau

18 February 2022

Cydnerthedd Iechyd a Lles Emosiynol: Diweddariad

Dyfarnu contract ar gyfer Cam 2

Dyfarnwyd contractau i Without Servers i gychwyn cam 2 lle bydd datblygiad pellach a phrofion ar eu platfform digidol yn digwydd i sicrhau bod y cynnyrch yn diwallu anghenion y defnyddwyr.  Disgwylir i’r prosiect hwn gael ei gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2022.