Newyddion a Digwyddiadau

18 February 2022

Her Hyfforddiant Efelychu: Diweddariad

Mae Cam 3 yr her hon bellach wedi cychwyn.

Mater o gyffro i ni yw bod wedi cychwyn ar gam 3, gan fynd â dau gwmni drwodd, sef Nudge Reality a Rescape, i brofi eu hatebion hyfforddiant efelychu mewn amgylchedd bywyd go iawn mewn Byrddau Iechyd ledled Cymru.   Disgwylir i’r prosiect ddod i ben ddiwedd mis Mawrth 2022 a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynnydd.