• Cydweithio i greu atebion arloesol i wella iechyd a llesiant Cymru.

    Cynhaliwyd gan
    GIG Cymru GIG Cymru

Menter Ymchwil Busnesau Bach
(SBRI) Canolfan Ragoriaeth

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

circle-1

Ein nod yw gweithio gyda Chyrff yn y Sector Cyhoeddus i nodi a datrys heriau/anghenion heb eu diwallu ym maes iechyd.

circle-2

Byddwn yn gwneud hyn drwy gynnal cystadlaethau, gan wahodd y Diwydiant i weithio gyda ni i ddatblygu atebion arloesol a chyffrous i wella iechyd a llesiant y rheini sy’n byw yng Nghymru.

Dysgu Mwy
circle-3

Gweithio gyda ni

Heriau’r Sector Cyhoeddus

Dweud mwy wrthym ni am yr heriau rydych chi a defnyddwyr eich gwasanaeth yn eu hwynebu a sut gall SBRI eich helpu chi.

Darllen mwy a chysylltu â ni

Cystadlaethau’r Diwydiant

Gweld ein cystadlaethau sy’n cael eu hariannu a sut gallai SBRI fod o fudd i’ch busnes.

Darllen Mwy a Gwneud Cais Nawr

Briffiau am y Gystadleuaeth Weithredol (0)

Gweld yr holl gystadlaethau
  • Roedd Canolfan Ragoriaeth SBRI yn rhan ganolog o’r gwaith o lwyddo i gyflawni ein prosiect Glanhau Ambiwlansys yn Gyflym. Drwy arweinyddiaeth ac ymrwymiad tîm SBRI, mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu gwybodaeth am y maes arloesol hwn, gan fynd i’r afael â heriau sylweddol a hanfodol sy’n bwysig i ddiogelwch cleifion a staff yn ystod Covid-19 a thu hwnt.